Infoservis

V tejto sekcii Vám Slovenský pozemkový fond (ďalej len "SPF") poskytuje aktuálne informácie súvisiace s činnosťou SPF.

  • Na základe účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov od 25. mája 2018 oznamujeme kontaktné údaje Zodpovednej osoby, ktorá zabezpečuje činnosti Zodpovednej osoby pre Slovenský pozemkový fond:    

   Ing. Tomáš Dopirák; e-mail: dopirak@osobnyudaj.sk; tel. č.: +4212/800 800

  • Medziročná priemerná inflácia vyhlásená Štatistickým úradom Slovenskej republiky:

Miera inflacie v roku 2014.pdf [.pdf, 36.3 kB]

Miera inflácie v roku_2015.pdf [.pdf, 741.2 kB]

Miera inflacie v roku 2016.pdf [.pdf, 625.7 kB]

Miera inflácie v roku 2017.pdf [.pdf, 726.9 kB]