Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 20. 6. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 6. 6. 2019
Námietky môžete podávať do 18. 6. 2019
Počet prístupov: 1725
Počet námietok: 14
Počet otvorených dokumentov: 793

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
21 03574/2016-PNZ -P40818/16.00 link na dokument
22 00955/2019-PNZ -P40184/19.00 link na dokument
23 01101/2019-PNZ -P40201/19.00 link na dokument
24 01103/2019-PNZ -P40199/19.00 link na dokument
25 00990/2019-PNZ -P40173/19.00 link na dokument
26 00673/2018-PNZ -P40108/18.00 link na dokument
27 00966/2019-PNZ -P40257/18.00 link na dokument
28 00952/2019-PNZ -P40125/19.00 link na dokument
29 00785/2017-PNZ -P40203/17.00 link na dokument
30 00253/2019-PNZ -P40020/19.00 link na dokument

1 2 3 4 5 6