Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 25. 4. 2019
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 11. 4. 2019
Námietky môžete podávať do 23. 4. 2019
Počet prístupov: 1659
Počet námietok: 3
Počet otvorených dokumentov: 796

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Ďalší dokument môžete stiahnúť za sekúnd.
Por. číslo Číslo zmluvy
21 01358/2018-PNZ -P40296/18.00 link na dokument
22 00172/2018-PNZ -P40027/18.00 link na dokument
23 02479/2017-PNZ -P40572/17.00 link na dokument
24 03058/2018-PNZ -P40509/18.00 link na dokument
25 00834/2016-PNZ -P40239/16.00 link na dokument
26 04048/2016-PNZ -P40951/16.00 link na dokument
27 04052/2016-PNZ -P40954/16.00 link na dokument
28 00177/2018-PNZ -P40030/18.00 link na dokument
29 01895/2018-PNZ -P40394/18.00 link na dokument
30 00335/2019-PNZ -P40053/19.00 link na dokument

1 2 3 4 5 6 7