Zasadnutie Rady pozemkového fondu bude dňa 20. 12. 2018
Zmluvy sú prístupné na prezeranie a námietkovanie od 6. 12. 2018
Námietky môžete podávať do 18. 12. 2018
Počet prístupov: 1162
Počet námietok: 1
Počet otvorených dokumentov: 622

OZNAM
V prípade, že v podanej námietke nebude uvedená plná adresa pisateľa, nebude na námietku zo strany SPF odpovedané.

Por. číslo Číslo zmluvy
21 03910/2016-PNZ -P40915/16.00 linky na dokument Námietkuj
22 00554/2018-PNZ -P40127/18.00 link na dokument Námietkuj
23 01594/2018-PNZ -P40340/18.00 linky na dokument Námietkuj
24 01798/2018-PNZ -P40375/18.00 link na dokument Námietkuj
25 00422/2018-PNZ -P40087/18.00 linky na dokument Námietkuj
26 01198/2018-PNZ -P40204/18.00 link na dokument Námietkuj
27 01378/2017-PNZ -P40353/17.00 linky na dokument Námietkuj
28 01402/2018-PNZ -P40303/18.00 link na dokument Námietkuj
29 03539/2017-PNZ -P40655/17.00 linky na dokument Námietkuj
30 01214/2018-PNZ -P40261/18.00 link na dokument Námietkuj

1 2 3 4 5 6 7 8 9