Kontaktný formulár

Odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete v časti FAQ www.pozfond.sk/sk/faq ,

ak ste odpovede na Vaše  otázky nenašli na našej internetovej stránke, môžete využiť  kontaktný formulár.

"Udeľujem súhlas so spracovávaním, poskytovaním a sprístupňovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) za účelom spracovania a evidencii žiadosti a odpovedí.“
Ak do formulára uvediete osobné údaje a neudelíte súhlas s ich spracovaním, vaša požiadavka bude vyradená zo spracovania a osobné údaje vymazané."

pat gabriela osem gabriela tri