Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • SPF oznamuje verejnosti

  Slovenský pozemkový fond oznamuje verejnosti, že vzor žiadosti o prenájom pozemkov od Slovenského pozemkového fondu podľa osobitného predpisu (§ 2a nariadenia vlády SR č. 238/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania) pre mladých poľnohospodárov, poľnohospodárov spĺňajúcich podmienky malého podniku alebo mikropodniku

                 bude na webovej stránke fondu zverejnený

  až po schválení Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020. 

   

   

  29. 01. 2015
 • Hromadné čerpanie dovolenky

  Hromadné čerpanie dovolenky

  15. 12. 2014