Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Oznam-obchodná verejná súťaž
  v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
  obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF
  22. 07. 2015
 • Slovenský pozemkový fond vyhlasuje obchodno verejnú súťaž

  Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár

  /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení. neskorších predpisov

  a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje 

  obchodnú verejnú súťaž

  na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

  27. 05. 2015