Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Tlačová správa 23.04.2018

  SPF neuzavrie nové zmluvy s firmami Diega Rodu, pozemky prenájme iným záujemcom

  Slovenský pozemkový fond neuzavrie nové nájomné zmluvy so štyrmi spoločnosťami talianskeho podnikateľa Diega Rodu, ktorým uplynuli pôvodné nájomné zmluvy a požiadali o ich predĺženie.

  Dôvodom je nesplnenie všeobecných podmienok prenájmu od SPF v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým daňových a odvodových povinností, ktoré musí mať každý žiadateľ o nájom vysporiadané.

  Nakoľko spoločnosti p. Rodu užívali pozemky v správe a nakladaní fondu aj po uplynutí platnosti pôvodných nájomných zmlúv z roku 2005 resp. 2010, fond ich zároveň vyzval na vypratanie pozemkov a úhradu bezdôvodného obohatenia.

  Dotknuté pozemky v okresoch Medzilaborce, Humenné a Snina fond prenájme iným vhodným záujemcom podľa kritérií uvedených v príslušnom vládnom nariadení.

  23. 04. 2018
 • Odstávka e-mail komunikácie

  Odstávka e-mail komunikácie

  Slovenský pozemkový fond oznamuje, že od 13.04.2018 od 12:00 hod. do 16.04.2018 do 8:00 hod., nebude dostupná elektronická pošta, z dôvodu migrácie poštového servera SPF.

  Za porozumenie ďakujeme

  13. 04. 2018