Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu k.ú. Topoľčany

  SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle ust. § 8aa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetok štátu:

  06. 05. 2015
 • Ponukové konanie k.ú. Budkovce, k.ú. Sliepkovce

  Oznámenie o ponukovom konaní:

  Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, vyhlasuje PONUKOVÉ KONANIE na nájom poľnohospodárskych pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu  v katastrálnom území   Budkovce a Sliepkovce, okres Michalovce

  13. 03. 2015