Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • SPF sa zúčastnil rokovania SPPK

  Slovenský pozemkový fond sa zúčastnil rokovania Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

  Dňa 12.07.2018 sa vo Vígľaši uskutočnilo rokovanie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorého sa zúčastnila aj generálna riaditeľka SPF JUDr. Adriana Šklíbová. 

  V zmysle záverov predchádzajúcich stretnutí SPF so zástupcami SPPK a ďalších združení a zväzov prvovýrobcov, generálna riaditeľka SPF na rokovaní odpočtovala plnenie cieľov stanovených v oblastiach činnosti fondu, ktoré najviac súvisia s prvovýrobou. 

  Generálna riaditeľka fondu taktiež informovala prítomných členov SPPK a ďalších zúčastnených o projektoch, ktoré SPF zrealizoval, ako aj o projektoch, ktoré v súčastnej dobe fond pripravuje. 

  16. 07. 2018
 • Tlačová správa z 16.07.2018

  Stanovisko SPF k tlačovej konferencii Generálneho prokurátora SR

  K vyjadreniam Generálneho prokurátora SR, ktoré odzneli na dnešnej tlačovej konferencii k výsledkom preskúmania trestných vecí týkajúcich sa samostatne hospodáriacich roľníkov, Slovenský pozemkový fond uvádza, že fond o prideľovaní dotácií poľnohospodárom nerozhoduje ani ho nekontroluje.

  SPF vykonáva správu pozemkov vo vlastníctve SR a nezistených vlastníkov, a tieto prenajíma žiadateľom podľa kritérií, ktoré sú stanovené v zákone č. 504/2003 Z. z. a nariadení vlády SR  č. 238/2010 Z. z..

  SPF nemá zo zákona povinnosť skúmať, či nájomca poberá dotácie alebo nie.

  16. 07. 2018