Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Ponukové konanie k.ú. Budkovce, k.ú. Sliepkovce

  Oznámenie o ponukovom konaní:

  Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, vyhlasuje PONUKOVÉ KONANIE na nájom poľnohospodárskych pozemkov v správe a nakladaní Slovenského pozemkového fondu  v katastrálnom území   Budkovce a Sliepkovce, okres Michalovce

  13. 03. 2015
 • SPF oznamuje

  Slovenský pozemkový fond oznamuje verejnosti, že vzor žiadosti o prenájom pozemkov

  27. 02. 2015