Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Oznam obchodná verejná súťaž 20.07.2016
  Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
  v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár
  /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
  a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (tretie kolo)
  na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF
  25. 07. 2016
 • Oznam_16.06.2016

  Slovenský pozemkový fond oznamuje, že

  16. 06. 2016