Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Register partnerov verejného sektora
  Dňa 01.2.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, podľa ktorého je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy, povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, pokiaľ prijíma finančné plnenie, majetok, práva k majetku alebo iné  majetkové práva od štátu nad zákonom stanovený limit.
  Bližšie informácie sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR http://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx
  02. 02. 2017
 • Zmena úradných hodín Slovenského pozemkového fondu od 01.02.2017

  Klientov v prípade odborných konzultácií príjme v rámci úradných hodín miestne príslušný REGIONÁLNY ODBOR SPF v úradných dňoch:

  Pondelok        od 08:30 hod. do 12:30 hod.

  Streda           od 08:30 hod. do 17:00 hod.

  Piatok            od 08:30 hod. do 12:30 hod.

   

   

  Podateľňa GR SPF:

  Na GR SPF je možné doručiť písomnosti do podateľne v dňoch:

  Pondelok - Štvrtok        od 07:00 hod. do 15:00 hod.

  Piatok                           od 07:00 hod. do 12:30 hod.

  25. 01. 2017