Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Oznam pre mladých poľnohospodárov

  Slovenský pozemkový fond /ďalej len „SPF“/ zverejnil informáciu o podmienkach a postupe vybavovania žiadostí pri uzatvorení nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky v správe a nakladaní SPF.

  http://www.pozfond.sk/sk/informacny-obsah/prenajom/mlady-polnohospodar

  16. 01. 2018
 • Zmena výšky nájomného v roku 2018
  Oznam o výške nájomného pri prenájme pozemkov na poľnohospodársky účel v roku 2018
       Slovenský pozemkový fond oznamuje nájomcom, s ktorými má uzatvorené  podľa druhej časti zákona č. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, že dohodnuté ročné sadzby nájomného budú v r. 2018 upravené o koeficient miery inflácie.
       Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 1,3 %.
  16. 01. 2018