Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Oznam SPF

  Do menovania štatutárneho zástupcu Slovenského pozemkového fondu sa na rokovanie Rady fondu nebudú predkladať právne akty.

  18. 04. 2016
 • Obchodná verejná súťaž _oznam
  Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava v zastúpení
  ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár
  /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
  a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje
  07. 04. 2016